Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz paslanmaz boru üretimi ve bağlantı parçaları tedariki alanında piyasada lider olmak doğrultusunda:
 • Kaliteli ürünleri her şeyin üstünde tutarak ve risk yönetimi pratiklerini dikkate alarak her zaman güvenilir bir firma olmak.
 • Çalışanlarımızın eğitimine ve önerilerine önem vermek.
 • Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik etmek. Müşteri şikayeti oluşması durumunda, şikayetin objektif şekilde giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, eşitlik ilkelerine uygun olarak, hızlı şekilde gerekli tedbirleri alarak çözüm sunmak ve sürece katkıda bulunan çalışanlarını teşvik etmek.
 • Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli artırmak.
 • Tüm personel arasında iletişim, uyum ve iş birliğini artırarak, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde Borşen Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. amaç ve hedeflerine, belirlenen stratejiler çerçevesinde ulaşmak.
 • Takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.
 • Borşen Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm faaliyetlerinde insan ve çevre faktörlerini esas alarak iş sağlığı ve iş güvenliği prensiplerine mutlak riayeti sağlamak.
 • Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm personel tarafından benimsenmesini sağlamak.
 • İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber tüm personelin ulusal ve uluslararası kaide ve kurallar ile Borşen Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş  prosedürlerine mutlak uyum ve desteğini sağlamak.
 • İnsan faktörü prensiplerine uygun olarak çalışmak.
 • Tüm personelin ulusal ve uluslararası müşterilerin kalite denetçileriyle ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde olmasını sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
TAAHHÜT EDİYORUZ.Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız

Borşen Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, çevre kültürünü bütünüyle benimsemiş olarak, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, operasyonlarımızı yaparken çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, bu konuda sürekli gelişim ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ilke edindik.
Ulusal mevzuatlar dahilinde yasal sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanı sıra değişikliklerin güncel olarak takibini ve gerekli düzenlemeleri yaparak çevreye duyarlı, sürekli gelişen ve iyileşen bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.
Asıl hedefimiz çevreye saygı ilkesi doğrultusunda, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her türlü işten daha önceliklidir.

 Bu doğrultuda;
 • Enerji ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların çevresel etkilerini en aza indirmeyi,
 • Tekrar kullanım ve geri dönüşüm imkanlarını arttırarak sürekli uygulamalar dahilinde çevre kirliliği önlemeyi,
 • Çevre bilincinin ve duyarlılığının arttırılması için çalışanların eğitimlerinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Çevre hedefleri ile ilişkili olarak çevre performansını ölçmeyi ve gelişimini izlemeyi,
 • Faaliyetler sonucu ortaya çıkan veya çıkması muhtemel olan çevre boyutlarını tespit etmeyi ve boyutların çevresel etkilerini azaltmayı,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve ilgili mevzuata uygun, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Oluşacak yasal değişiklikleri güncel olarak takip ederek, gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Risk Yönetimi ile olası kaza ve hastalıkları önceden tespit ederek, önleyici önlemlerle iş kazalarını ve iş kayıplarını en aza indirmek,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini sürekli eğitimlerle artırmak ve devam ettirmek,
 • Sorumluluklarını bilen yönetici ve çalışanları ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarını zamanında ve tam olarak uygulamayı,
 Taahhüt ederiz.
Laboratuvar Politikamız

 • Borşen Boru üst yönetimi ve laboratuvar yönetimi olarak müşteriye hizmet verirken en üst düzeyde kalite standartlarına uygulamayı ve hatasız, güvenilir, gizlilik prensiplerine ve TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun raporlar sunmayı,
 • Çalışanların eğitimine ve önerilerine önem vermeyi, teknolojik gelişmeleri eksiksiz takip etmeyi ve ölçüm cihazları parkurunu devamlı geliştirmeyi ve yenilemeyi,
 • Laboratuvar bünyesinde çalışma ortamına verdiğimiz önemin sürekliliğini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin beklentilerini yasal mevzuatlar ve ulusal standartların müsaade ettiği şekilde karşılamayı ve bu beklentilerin üzerine çıkmayı, istedikleri özellikte ve sürede kaliteli hizmet vermeyi,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
TAAHHÜT EDİYORUZ.